Oferowane wsparcie

• Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
• Poradnictwo specjalistyczne m.in.: socjalne, zawodowe, psychologiczne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe do wyboru:

  • Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości
  • Pracownik robót wykończeniowych z uprawnieniami energetycznymi G1
  • Pomoc kuchenna z el. cukiernictwa

• Staże 3 miesięczne
Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami